Planlagt sykkevei Slemdalsveien - planene er stilt i bero

1505.jpg

Oppdatert info fra Bymiljøetaten 22.5.19

Reguleringsplanen for sykkelvei fra Ring 3 til Gulleråsveien er stilt i bero for å samordne løsninger som kommer i områdeplanen for Slemdal.  

BYM vurderer mindre tiltak i Risalléen fra Slemdalskrysset til Ring 3 for å bedre sykkeltilretteleggingen i området.   

Planlagt sykkelvei – Slemdalsveien, se artikkel i Akersposten

Les her: Høringsdokument vedr.  sykkelvei Gaustad – Slemdal