Slemdal områderegulering.

Skjermbilde 2019-04-29 kl. 10.04.28.png

Områderegulering Slemdal - Presentasjoner fra Behovsverksted 18.9.19

Områderegulering Slemdal - Oppsummering av Behovsverksted 18.9.19

Områderegulering Slemdal - Oppsummering fra Midtveisseminar 28.8.19

Bymiljøetaten inviterer til nettmøte mandag 30.9.19. Publikum bes om å sende innspill og spørsmål. Se detaljer i artikkel i Akersposten.

Se også Oslo kommunes nettside «slik bygger vi Oslo - Slemdalskrysset/Slemdalsveien» også. Her står bakgrunnen for disse 2 KVU-ene kort forklart. 

 

Ris Vel har engasjert seg i saken om Slemdal-utvikling. Vellet har deltatt på møter med Plan- og bygningsetaten og byrådet, samt spilt inn en firepunktsliste, under, som vi mener er viktige hensyn å ta i dette arbeidet.  

1. Løsning av det trafikale på Slemdal med T-bane må avklares først. Det må ikke gis byggetillatelser osv før finansiering og konkrete planer før det trafikale er avklart og arbeidet med det er igangsatt. 

2. Det trafikale på Slemdal må ses i sammenheng med T-bane på Vinderen og nye planlagte Diakonhjemmet stasjon. Altså kan det ikke ses isolert fra resten av planene for Holmenkollbanen.  

3. Gjennomgangstrafikken på Slemdal fra Bærum til Ring 3 og øvre deler av Holmenkollen må utredes og hensyntas i punkt 1. og 2. over. 

4. Fortetting på Slemdal må utredes innenfor en maksimal byggehøyde på 4. etasjer i innerste sone i forslaget til PBE. Utredningen må da også ta hensyn til planlagt storutbygging i områder som i dag grenser og ligger nært opp til planprogrammets avgrenset markerte planområde. Vellet viser til at det i dag pågår reguleringsarbeid med store utbyggingsplaner på Hafslundtomten, Diakonhjemmet, sykehuset på Gaustad og sykkelvei i Slemdalsveien for å nevne noen.