Ris Vel har gjennom en generasjon tildelt P.A. Ellingsens Stipend til en ungdom i strøket som har gjort en særlig innsats for å motivere og hjelpe annen ungdom innenfor idrett, speiderbevegelsen, musikk- og korpsarbeid eller andre frivillige organisasjoner i vårt område.

Stipendiene har tradisjonelt blitt utdelt på Vellets årsmøte. I 2011 endret vi denne tradisjonen. Styret konstaterer at vi dessverre ikke lenger får den ønskede oppfølging fra de frivillige ungdomsorganisasjonene i strøket, som nominerer mulige kandidater til prisen. Det må vi ta konsekvensene av. Styret har derfor besluttet at det opprettes en P.A. Ellingsens Pris. Den kan tildeles enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, større eller mindre foreninger, kor, korps eller andre som gir et særlig verdifullt bidrag til trivsel og hygge i vårt lokale miljø.

Styret fastsetter endelig beløp og når prisen skal deles ut. Styret vil også ta i mot forslag til kandidat fra våre medlemmer. Styret håper den nye prisen får god oppslutning blant våre medlemmer. Fra 2013 er prisens navn endret til Ris Vels Pris

I tillegg til Ris Vels pris mottar vi gjerne søknader til gode formål. Styret vurderer disse søknadene fortløpende.

Eksempler på diverse bidrag/støtte

Heming IPU -Tur til Løvlia 2019


Ris Vels pris 2018 er igjen tildelt Vestre Aker Frivillighetssentral

Prisen er på kr 30.000. Midlene skal brukes til gjennomføring av 20 ”middagsarrangement”, hver for ca 30 personer. Sentralen har jobbet mye med å øke tilbudet til bydelens pensjonister. De gjennomfører arrangementer på dager hvor det ikke er andre tilbud i bydelen, f eks 17. mai, påske, sommer og jul. Tilbudet er svært populært!


Ris Vels pris 2017 er tildelt Vestre Aker Frivillighetssentral

Prisen er på kr 30.000. Midlene skal brukes til gjennomføring av 20 ”middagsarrangement”, hver for ca 30 personer. Sentralen har jobbet mye med å øke tilbudet til bydelens pensjonister. De gjennomfører arrangementer på dager hvor det ikke er andre tilbud i bydelen, f eks 17. mai, påske, sommer og jul. Tilbudet er svært populært!


Ris Vels pris 2016 er tildelt Vestre Aker Frivillighetssentral

Prisen er på kr 35.000. Midlene skal brukes til oppgradering av kjøkkenet og gjennomføring av middagsarrangement. Sentralen har jobbet mye med å øke tilbudet til bydelens pensjonister. De gjennomfører arrangementer på dager hvor det ikke er andre tilbud i bydelen, f eks 17. mai, påske, sommer og jul. Tilbudet er svært populært!


Ris Vels pris 2014 er tildelt ”Aksjon Vinderen skolegård” Skolegårdsgruppa

v/FAU på Vinderen Skole. Prisen er på kr 40.000,- og skal brukes
til å bygge en lekepark for barn i nærmiljøet, som kan brukes både i og etter skoletid.


Ris Vels Pris for 2013

kr 30.000,-  ble på årsmøtet 16. april 2013 tildelt IL Heming – Allidrettsgruppen for utviklingshemmede (IPU). Beløpet skal finansiere en trenings- og opplevelseshelg for medlemmene. Vi gratulerer og ønsker lykke til med arrangementet!


PA Ellingsens Pris 2012

For 2012 har styret besluttet at prisen tildeles Vestre Aker Frivillighetssentral. De har mottatt kr 30.000,- til innkjøp av 6 stk. iPad2 samt projektor til bruk under opplæring. Kursene skal foregå i samarbeid med Vinderen Seniorsenter. Prisen tildeles på årsmøte våren 2012.


PA Ellingsens Pris 2011

For 2011 har styret besluttet at prisen tildeles Vinderen Seniorsenter med et beløp på kr 25.000,- øremerket til innkjøp av teleslynge og bærbar mikrofon (mygg) til bruk i Senterets kurs- og møtevirksomhet. Prisen ble tildelt på Årsmøtet 02.05.11Lederen for Senteret, Pieter Don, tok i mot prisen.


PA Ellingsens Pris 2010

For 2010 har styret besluttet at Vinderen Frivillighetssentral skal få et bidrag på kr 15.000 til oppgradering av sine lokaler på Vinderen samt kr 3.000 til delfinansiering av Julaften 2010.