Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai).  Styrets medlemmer er frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 5-6 ganger i året.  Det er også en god del samtaler og e-post-bruk mellom styremøtene.

Etter styremøter lager vi en kortversjon av referatet. Klikk på lenken:

Referat 11.9.19, Referat 19.6.19, Referat 26.2.19, Referat 23.1.19, Referat 7.11.18, Referat 12.9.18

Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen, så det vil alltid være en viss overlapp og kontinuitet i Styret. Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative arbeidet. Det forsøkes å ha utskifting av minst ett styremedlem hvert år for å få størst mulig engasjement blant medlemmene. Medlemmene bes derfor fremme kandidater i god tid før Årsmøtet. Det forsøkes å velge personer som bor mest mulig spredd i Ris Vels område, men det viktigste er å finne personer som har et engasjement for medlemmenes felles interesser i området og beboernes trivsel og sikkerhet.

Den som er interessert kan også foreslå seg selv. Det er ikke formalisert noen valgkomite (det er til vurdering), så kandidatforslag kan fremmes til Styrets leder, medlemmer eller Daglig leder i god tid før Årsmøtet. Etter Årsmøtet i mai 2018 er Styret som følger:


Leder  Mathilde Fasting, Stjerneveien 1a, 0779 Oslo
Tel: 911 93 000, e-post: mfasting@me.com

Daglig leder Carolyn Dahr, v/ Ris Vel PB 48, Vinderen, 0319 Oslo
Tel: 951 01 6 27, e-post: post@risvel.no


Styremedlem Nina Skaugen, Trosterudveien 37, 0778 Oslo
Tel: 484 0 9000, e-post: skaugennina@yahoo.no

Styremedlem Espen Eskeland, Gråkamvn. 25, 0779 Oslo
Tel: 90138565, e-post: espen.eskeland@arkitekteneas.no

Styremedlem Wilhelm Mustad, H. Torgersens vei 22, 0778 Oslo
Tel: 908 34 983, e-post: mail@wmustad.no 

Styremedlem Joakim Stensland, Slemdalsvn 27, 0371 Oslo
Tel: 922 10 027, e-post: js@stenslandco.no 

Styremedlem Renate Jahr Nestegard, Dalsvn 70, 0775 Oslo
Tel: 994 56 942, e-post: renatejn4@yahoo.no 

Styremedlem Therese Fleten Kreutzer, Svenstuvn 4B, 0781 Oslo

Tel: 934 96 231, e-post: therese.keutzer@gmail.com

Styremedlem Ingeborg Kristin Sunde, Skådalsvn 1A, 0781 Oslo

Tel: 970 61 015, e-post: Ingeborg.Kristin.Sunde@online.no