Holmendammen

Holmendammen.jpg

Det nå er 26 år siden Ris Vel var på møte med Oslo kommune, Vestre Holmen vel og Holmendammens Venner, hvor det ble lovet at man skulle gjøre noe med Holmendammen.  Dammen fylles igjen av sedimenter fra Skådalsbekken. «Andøya» er ikke lenger en øy men landfast. Utbedringsarbeider, f eks tømming/mudring, krever visse tillatelser.

Vi skriver i årsrapporten for 2018 av det var avtalt Miljøtekniske grunnundersøkelser av sedimenter, og dette arbeidet er nå avtalt. Vi håpet på fremgang. Endelig ser det ut til at det skjer noe.

Les brev fra Vann- og avløpsetaten (VAV) til Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)